"Sāls istabiņa" SIA iekšējās kārtības noteikumi

1. Ja ir šaubas par sāls istabas apmeklējuma ietekmi uz konkrēta pacienta veselību, tad pirms sāls istabas apmeklējuma ieteicams konsultēties ar ārstu, vai terapija ir piemērota, kā arī lai noteiktu nepieciešamo procedūru skaitu, iepazīties ar kontrindikācijām.

2. Katrs sāls istabas apmeklētājs personīgi atbild par savu un līdzi esošo nepilngadīgo bērnu veselības stāvokli. Neapmeklēt sāls istabu, ja Jums ir paaugstināta ķermeņa temperatūra. Iepriekš brīdināt darbinieci, ja slimojat ar kādu slimību.

3. Bērni līdz 7 gadu vecumam drīkst apmeklēt sāls istabu tikai pieaugušā pavadībā, kurš ir par šo bērnu atbildīgs.

4. Vienmēr turēt sāls istabas durvis aizvērtas.

5. Sāls istabas telpās jālieto uz vietas pieejamās bahilas. Gari mati iepriekš jāsaņem astē, vai jālieto cepurītes. Sāls istabas telpās aizliegts atrasties ar virsdrēbēm un ielas apaviem.

6. Sāls istabas krēslu svara ierobežojums ir 115 kg.

7. Aizliegts atgāzt krēslu atzveltnes līdz saskarei ar sāls sienām, lai neizraisītu sienu bojājumus. Tāpat aizliegts jebkādā citā veidā tīši bojāt uz sienām un griestiem esošo sāls klājumu.

8. Sāls istabā aizliegts traucēt vai sagādāt neērtības citiem apmeklētājiem.

9. Par bez uzmanības atstātām mantām, vērtslietām, naudu, dokumentiem un citām klientu personīgajām lietām sāls istabas darbinieki neatbild. To glabāšanai katram klientam pieejams savs slēdzams garderobes skapītis.

10. Sāls istabas apmeklētājiem jāņem vērā sāls istabas darbinieku norādījumi.

11. Par inventāra, sāls istabas aprīkojuma un citu telpas elementu tīšu bojāšanu iestājas materiālā atbildība.

12. Apmeklētājiem jāievēro norādītais apmeklējuma laiks, vieta un abonementa derīguma termiņš. Neizmantotais abonements netiek pārcelts, pagarināts vai kompensēts slimības vai citu iemeslu dēļ.

13. Sāls istabas administrācija neuzņemas atbildību par apmeklētājam radītajiem zaudējumiem negadījumu, gūto traumu vai citu iemeslu dēļ, kas radušies sāls istabas apmeklētāja neievērības vai šo noteikumu neievērošanas rezultātā. Apmeklētājs negadījuma, traumas, veselības stāvokļa pasliktināšanās gadījumā nekavējoties vēršas pie sāls istabas darbinieka, lai veiktu negadījuma vietas, laika un apstākļu konstatēšanu. Minēto noteikumu neievērošanas gadījumā jebkādas apmeklētāja pretenzijas nākotnē netiks izskatītas.

14. Jebkāda veida pārtikas produktu vai dzērienu, kā arī apreibinošo vielu ienešana un lietošana sāls istabas telpās ir aizliegta. Sāls istabu aizliegts apmeklēt reibuma stāvoklī, kā arī jebkādu slimību saasināšanās stadijā. Sāls istabas darbiniekam ir tiesības atteikt sāls istabas apmeklējumu personai acīmredzamā alkoholisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā.

15. Sāls istabas darbiniekam ir tiesības apmeklētāju izraidīt arī pirms procedūras beigām, ja netiek ievēroti iekšējās kārtības noteikumi.